Vlaamse Kermis

9 - 10 - 11 augustus 2024

No Drink And Drive Sign

Privacybeleid:

Gegevensverwerking Webshop: Wanneer u aankopen doet via onze Webshops (vb. Quiz, BBQ, Kubb), zullen we persoonlijke gegevens zoals naam, telnummer, en e-mail verzamelen. Deze informatie wordt strikt gebruikt om de bestelling te verwerken en u op de hoogte te houden. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot een selecte groep medewerkers en wordt beschermd met passende technische maatregelen. Gegevens worden niet verkocht of voor andere doeleinden gebruikt en worden bewaard voor de periode zoals wettelijk vereist, niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Foto's en Video's: Door uw deelname aan het evenement geeft u toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s waarop u mogelijk zichtbaar bent. Deze media kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Deelnemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen specifiek gebruik van hun beeld, door contact op te nemen met de organisatie.


Ticketinformatie: Tijdens het evenement en/of bij aankomst kunnen medewerkers uw ticket controleren. Bij een ongeldig ticket kan toegang tot bepaalde onderdelen van het evenement worden geweigerd.


Huisregels:

Toegangsbewijs: Bij aankomst dient u een vastgesteld aantal bonnen te kopen die als uw ‘toegangsticket’ dienen. Bij het verlaten en herbetreden van het evenement moet u het vastgelegd aantal bonnen kunnen voorleggen.


Eigen dranken en etenswaren: Het meenemen van eigen dranken en etenswaren is niet toegestaan. Er zijn diverse eten- en drinkgelegenheden aanwezig op het evenement.


Gedrag: Op de Vlaamse Kermis is iedereen welkom, respectvol gedrag is vereist ten opzichte van andere bezoekers, de organisatie en de omgeving. Geweld, intimidatie en ander storend gedrag worden niet getolereerd en kunnen leiden tot verwijdering van het evenement.


Geluidsniveau en Milieu: Houd het geluidsniveau in de omgeving respectvol en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.Herbruikbare bekers worden kosteloos uitgeleend, we willen deze graag terug.


Parkeren: Volg de aanwijzingen van de organisatie voor parkeren en houd toegangswegen vrij. Parkeren op het terrein is niet toegelaten!


Toegankelijkheid: Het evenement streeft ernaar toegankelijk te zijn voor iedereen. Indien u speciale behoeften heeft, gelieve dit vooraf aan de organisatie te melden.


Dit beleid is opgesteld om de veiligheid en privacy van alle deelnemers te waarborgen en om ervoor te zorgen dat het evenement op een plezierige en respectvolle manier verloopt voor iedereen. Bij vragen of zorgen kunt u contact opnemen met de organisatie.


Algemene voorwaarden:

Herroepingsrecht: Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.


Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra ‘Vlaamse Kermis’ de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.
Website gemaakt door Tuur Van Hove